Mô đun Cisco 4-port Layer 2 GE NIM-ES2-4=
0 ₫ 0.0 VND
Mô đun mở rộng kết nối cho bộ định tuyến dữ liệu Cisco 4-port Layer 2 GE Switch Network Interface Module_ NIM-ES2-4=
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Thiết bị định tuyến Cisco ISR4331/K9
0 ₫ 0.0 VND
ISR4331/K9 Cisco Integrated Services Router
3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB_ISR4331/K9
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Thiết bị định tuyến Cisco ISR4331-SEC/K9
0 ₫ 0.0 VND
Cisco ISR4331-SEC/K9 SEC bundle with SEC license
3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM, IPB
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Thiết bị định tuyến Cisco ISR4321/K9
0 ₫ 0.0 VND
MODEL: ISR4321/K9
Cisco ISR 4321 (2GE,2NIM, 4G FLASH,4G DRAM, IPB)
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Thiết bị định tuyến Cisco ISR4221/K9
0 ₫ 0.0 VND
Cisco ISR4221 / K9
2GE, 2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Thiết bị định tuyến Cisco ISR4221-SEC/K9
0 ₫ 0.0 VND
Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC license
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt.
Thiết bị định tuyến C1111 -4P ISR1100 4 Port Dual GE
0 ₫ 0.0 VND
C1111-4P ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Bộ định tuyến dữ liệu Cisco C1111 -8P
0 ₫ 0.0 VND
C1111-8P ISR1100 8 Ports Dual GE WAN Ethernet Router
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt