Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst WS-C3850-24T-L
0 ₫ 0.0 VND
Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base_WS-C3850-24T-L
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
New!
Thiêt bị chuyển mạch Cisco SF352-08P-K9-EU
0 ₫ 0.0 VND
Cisco SB 8 Port 10/100 Max PoE Managed Switch SF352-08P-K9-EU
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Thiết bị chuyển mạch Catalyst C1000-16P-2G-L
0 ₫ 0.0 VND
Switch Cisco C1000-16P-2G-L
16x 10/100/1000 Ethernet PoE+, 2x 1G SFP uplinks
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Thiết bị chuyển mạch Cisco C1000-48T-4G-L
0 ₫ 0.0 VND
Switch Cisco C1000-48T-4G-L
48x 10/100/1000 Ethernet, 4 x 1G SFP uplinks
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C1000-24T-4G-L
0 ₫ 0.0 VND
Switch Cisco C1000-24T-4G-L
24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst WS-C2960+48TC-S
0 ₫ 0.0 VND
Cisco Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite_WS-C2960+48TC-S
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst WS-C3750X-24T-S
0 ₫ 0.0 VND
Cisco Catalyst 3750X, 24 Port, IP Base, CAT 3750X IOS UNIVERSAL,350W AC PS, Power Cord EU, 50CM Stacking Cable, CAB-SPWR-30CM_WS-C3750X-24T-S
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Thiết bị chuyển mạch Cisco SB Unmanaged CBS110-16T-EU
0 ₫ 0.0 VND
Switch Cisco CBS110-16T-EU Unmanaged
16 x 10/100/1000 Ethernet
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Thiết bị chuyển mạch Cisco SB CBS250-24P-4G-EU
0 ₫ 0.0 VND
Switch Cisco CBS250-24P-4G-EU
24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+, 4x 1G SFP uplinks
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst WS-C2960L-48TS-LL
0 ₫ 0.0 VND
Switch Cisco WS-C2960L-48TS-LL , Lan Lite
48 x 10/100/1000 Ethernet ports, 2 x 1G SFP uplinks
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst WS-C2960L-16PS-LL
0 ₫ 0.0 VND
Switch Cisco WS-C2960L-16PS-LL
16 x 10/100/1000 Ethernet PoE+, 2 x 1G SFP uplinks
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Thiết bị chuyển mạch SG350-10P-K9-EU
0 ₫ 0.0 VND
SG350-10P 10-Port Gigabit PoE Managed Switch
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Thiết bị chuyển mạch SB Cisco 8 port_SG95D-08-AS
0 ₫ 0.0 VND
Cisco SG95D-08 8-Port Gigabit Unmanage Desktop Switch
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Thiết bị chuyển mạch Cisco SB SG95-24
0 ₫ 0.0 VND
Switch_SG95-24-AS, 24-Port Gigabit
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Thiết bị chuyển mạch Cisco SB SG95-16
0 ₫ 0.0 VND
Cisco SB SG95-16, 16-Port Gigabit Switch_SG95-16-AS
Thiết bị chuyển mạch Cisco SB SF350-24P-K9-EU
0 ₫ 0.0 VND
Switch cisco SF350-24P-K9-EU 24 ports 10/100 PoE+ with 185W power budget + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Thiết bị chuyển mạch Cisco SB CBS350-24P-4G-EU
0 ₫ 0.0 VND
Switch Cisco CBS350-24P-4G-EU
24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ , 4x 1G SFP uplinks
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Thiết bị chuyển mạch Cisco SB CBS250-16T-2G-EU
0 ₫ 0.0 VND
Switch Cisco CBS250-16T-2G-EU
16 x 10/100/1000 Ethernet, 2x 1G SFP uplinks
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt
Thiết bị chuyển mạch Cisco SB CBS250-8P-E-2G-EU
0 ₫ 0.0 VND
Switch Cisco CBS250-8P-E-2G-EU
8 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ , 2 Gigabit copper/SFP combo, External Power
Nhà cung cấp: Vùng Trời Số
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Giao hàng: Toàn quốc
Đầy Đủ CO, CQ
Liên hệ giá tốt