CYBERSKY

CÔNG TY CỔ PHẦN VÙNG TRỜI SỐ


TẦM NHÌN

Cybersky hướng đến mục tiêu trở thành một trong những công ty phát triển cơ sở hạ tầng và tích hợp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Cybersky tự hào là nhà cung cấp được xây dựng và thành công bởi trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam thông qua việc tạo dựng những khác biệt với các thương hiệu khác trên thị trường, đem lại giá trị tối đa và sự tăng trưởng bền vững cho các khách hàng. Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và các đối tác trong kinh doanh chính là nhân tố quan trọng góp phần mang lại sự thành công của Cybersky.

Tìm hiểu thêm

SỨ MỆNH

Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm - dịch vụ cao cấp với chất lượng quốc tế; mang tính độc đáo và sáng tạo cao. Bên cạnh chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm - dịch vụ đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng.

Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành "Người đồng hành số 1'' của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Tìm hiểu thêm

TÍN

Cybersky bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực triển khai và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết

TÂM

Cybersky coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, đặt chữ Tâm làm nền tảng; Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức; Lấy khách hàng làm trung tâm.

NHÂN

Cybersky xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn, coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất. Tọa dựng "Nhân hòa" trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.

ĐỨC

Cybersky luôn coi đạo đức kinh doanh là chữ tín trong sáng, là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn. Xây dựng nền tảng đạo đức kinh doanh trong từng cán bộ, quan hệ bạn hàng đối tác và đưa đạo đức kinh doanh trở thành nền tảng văn hóa trong doanh nghiệp.

HỆ THỐNG MÁY CHỦ

Cybersky có khả năng cung cấp các giải pháp tổng thể về hệ thống máy chủ - lưu trữ cho các đơn vị sử dụng, đặc biệt các hệ thống lớn, có độ phức tạp cao về thiết kế, tích hợp nhiều hãng thiết bị và triển khai.

HỆ THỐNG LƯU TRỮ DAS, NAS, SAN

Das: là cơ chế lưu trữ với thiết bị gắn trực tiếp vào máy chủ.

Nas: là cơ chế lưu trữ dữ liệu sử dụng các thiết bị lưu trữ đặc biệt gắn vào LAN

San: là một mạng riêng tốc độ cao dùng cho việc truyền dữ liệu giữa các máy chủ tham gia vào hệ thống lưu trữ

HỆ THỐNG GIẢ LẬP LƯU TRỮ ẢO

Virtual Storage Appliance cung cấp hệ thống dữ liệu được chia sẽ mà không cần chi phí phần cứng bổ xung dựa trên bộ điều khiển lưu trữ chạy trên các thiết bị vật lý (Phisical machine) hay các máy ảo (Virtual machine)

HỆ THỐNG LƯU TRỮ ONLINE

Cybersky cung cấp hạ tầng CNTT trên nền tảng Điện toán đám mây, hạ tầng ảo hóa cho tất cả các khách hàng.

HỆ THỐNG BẢO MẬT

Cybersky xây dựng hệ thống bảo mật theo chiều sâu, phân thành nhiều tầng và tách thành nhiều lớp khác nhau. Mỗi tầng và lớp sẽ được thực hiện các chính sách bảo mật hay ngăn chặn khác nhau để phòng ngừa các cuộc tấn công.

HỆ THỐNG HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Là một ứng dụng cao cấp trên hạ tầng mạng, cho phép trao đổi thông tin trực tiếp bằng hình ảnh và âm thanh giữa các thành viên. Các thành viên có thể nói chuyện với nhau, sử dụng ngon ngữ cơ thể và có thể chia sẽ dữ liệu.