Máy chủ Fujitsu PY RX2540 M2 E5-2609v4 526361-K1566-V401

  0 ₫ 0 ₫ 0.0 VND

  0 ₫

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ

  Model (Tên sản phẩm): Máy Chủ (Server) Fujitsu Primergy RX2540 M2 Intel Xeon E5-2609V4 HDD 3.5" Inch
  Cpu (Bộ vi xử lý): Intel® Xeon® E5-2609V4 Processor 20M Cache, 1.70 GHz
  Ram (Bộ nhớ): 16GB DDR4 ECC RDIMM (PC4-19200) 2400MT/s
  Hdd (Ổ cứng): No HDD Sata/SSD 3.5"
  Dvd: DVD-RW supermulti ultraslim SATA
  Power supply (Nguồn): 715 W


  Model (P/N)S26361-K1566-V401
  Bộ vi xử lý (Cpu)Intel® Xeon® E5-2609V4 Processor 20M Cache, 1.70 GHz
  Intel® Xeon® processor E5-2600 v4 product family
  Bộ nhớ (Ram)   16GB DDR4 ECC RDIMM (PC4-19200) 2400MT/s 
  4 GB - 1536 GB, DIMM (DDR4)
  Ổ cứng (Hdd)No HDD Sata/SSD 3.5"
  HDD SATA, 6 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, 512n, hot-plug 3.5-inch
  HDD SATA, 6 Gb/s, 4 TB, 7,200 rpm, 512n, hot-plug 3.5-inch
  HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512n, hot-plug 2.5-inch
  HDD SAS, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, hot-plug 2.5-inch
  HDD SAS, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, hot-plug 3.5-inch
  HDD SAS, 6 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, hot-plug 3.5-inch
  HDD SAS, 6 Gb/s, 4 TB, 7,200 rpm, hot-plug 3.5-inch
  HDD SATA, 6 Gb/s, 10 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug 3.5-inch
  HDD SATA, 6 Gb/s, 6 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug 3.5-inch
  HDD SATA, 6 Gb/s, 8 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug 3.5-inch
  HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug 2.5-inch
  HDD SATA, 6 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug 2.5-inch
  HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512n, hot-plug 3.5-inch
  HDD SATA, 6 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, 512n, hot-plug 2.5-inch
  SSD SAS, 12 Gb/s, 400 GB, Mainstream Endurance, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 800 GB, Mainstream Endurance, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 400 GB, Mainstream Endurance, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 10 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 800 GB, Mainstream Endurance, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 10 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 120 GB, Read-Intensive Endurance, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 0.3 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 800 GB, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 0.3 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 120 GB, Read-Intensive Endurance, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 0.3 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 800 GB, Read-Intensive Endurance, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 0.3 DWPD
  HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise
  HDD SAS, 12 Gb/s, 450 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise
  HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise
  HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 15,000 rpm, hot-plug, 3.5-inch, enterprise
  HDD SAS, 12 Gb/s, 450 GB, 15,000 rpm, hot-plug, 3.5-inch, enterprise
  HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 rpm, hot-plug, 3.5-inch, enterprise
  PCIe-SSD SFF, 2 TB, MLC, 2.5-inch, Flash drive, 10 DWPD
  HDD SAS, 12 Gb/s, 1.2 TB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, enterprise
  HDD SAS, 12 Gb/s, 1.8 TB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, enterprise
  HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, enterprise
  HDD SAS, 12 Gb/s, 900 GB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, enterprise
  HDD SAS, 12 Gb/s, 1.2 TB, 10,000 rpm, hot-plug, 2.5-inch, enterprise
  HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise
  HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise
  HDD SAS, 12 Gb/s, 900 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise
  HDD SAS, 12 Gb/s, 1.2 TB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, enterprise
  HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, enterprise
  HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, enterprise
  HDD SAS, 12 Gb/s, 1.8 TB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, enterprise
  HDD SAS, 12 Gb/s, 10 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch
  HDD SAS, 12 Gb/s, 2 TB , 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch
  HDD SAS, 12 Gb/s, 4 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch
  HDD SAS, 12 Gb/s, 6 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch
  HDD SAS, 12 Gb/s, 8 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch
  HDD SAS, 12 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inchl
  HDD SAS, 12 Gb/s, 2 TB , 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch
  HDD SAS, 12 Gb/s, 1.2 TB , 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, SED
  HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, SED
  HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB , 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, SED
  HDD SAS, 12 Gb/s, 1.8 TB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, SED
  HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, SED
  HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, SED
  HDD SAS, 12 Gb/s, 6 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, SED
  SSD SATA, 6 Gb/s, 120 GB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 120 GB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 1.2 TB, Write-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 200 GB, Write-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 800 GB, Write-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 1.2 TB, Write-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 10 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 200 GB, Write-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 10 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 800 GB, Write-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 10 DWPD
  HDD SAS, 12 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch
  HDD SAS, 12 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch
  SSD SAS, 12 Gb/s, 1.6 TB, Write-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 10 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 400 GB, Write-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 10 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 800 GB, Write-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 10 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 1.6 TB, Write-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 400 GB, Write-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 800 GB, Write-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 1.6 TB, Write-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 400 GB, Write-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD, SED
  SSD SAS, 12 Gb/s, 800 GB, Write-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD, SED
  SSD SAS, 12 Gb/s, 1.92 TB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 3.84 TB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 480 GB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 960 GB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 1.92 TB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 3.84 TB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 480 GB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 960 GB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 1.92 TB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 3.84 TB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 480 GB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 960 GB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 1.92 TB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 3.84 TB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 480 GB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD
  SSD SAS, 12 Gb/s, 960 GB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD
  DOM SATA, 6 Gb/s, 128 GB, non hot plug, enterprise, 0.13 DWPD
  DOM SATA, 6 Gb/s, 64 GB, non hot plug, enterprise, 0.14 DWPD
  DOM SATA, 6 Gb/s, 64 GB, non hot plug, enterprise, 384 TBW
  HDD SAS, 12 Gb/s, 10 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, SED
  SSD SATA, 6 Gb/s, 1.2 TB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 1.6 TB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 800 GB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 1.2 TB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 1.6 TB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 800 GB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD
  SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD
  Drives (optional) 1 x 5.25/0.4-inch for CD-RW/DVD
  1 x 5.25/1.6-inch for backup devices, 1 x 5.25/0.4-inch for CD-RW/DVD
  LTO5HH Ultrium, 140 MB/s, 1,500 GB, SAS 6Gb/s

  DVD supermulti, ultraslim, SATA I
  RDX Drive, 100 MB/s, 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, USB 3.0
  LTO6HH Ultrium, 160 MB/s, 2,500 GB, SAS 6Gb/s
  LTO7HH Ultrium, 300 MB/s, 2,500 GB, SAS 6Gb/s
  Optional accessible drives  ODD 5.25" possible
  ODD 5.25" not possible
  All possible options described in relevant system configurator
  Storage drive bays 3.5-inch or 2.5-inch hot-plug SAS/SATA
  8 x 3.5-inch hot-plug SAS/SATA
  12 x 3.5-inch hot-plug SAS/SATA
  16 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA
  24 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA
  Khe cắm mở rộng (PCI) PCI-Express 3.0 x8
  3 x Low profile (2nd processor required for slot 4)
  PCI-Express 3.0 x16
  3 x Low profile (2nd processor required for slot 5 and 6)
  First PCIe Gen3 x8 slot may be occupied with a Modular RAID controller if configured.

  Important: 3 PCIe slots are supported with the first processor. 6 PCIe slots are supported with two processors.
  PCIe riser card options can expand number of slots by two (max. 8 in total) and support max. 4 full height slots.
  Possible slot length described in relevant system configurator.
  I/O controller onboard   Intel® C612, 1 x SATA channel for ODD
  All hardware storage controller options are described under Components
  DynamicLoM based on Emulex XE100 series
  Integrated Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB attached memory incl. graphics controller), IPMI 2.0 compatible
  Mainboard typeD3289-B
  Nguồn (Power Supply)1 x hot-plug power supply or 2x hot-plug power supply for redundancy
  Active power (max. configuration): 715 W
  Kiểu dáng (Form Factor)Dual Socket Rack Server

  Sản phẩm được xem gần đây