Check Point 1590 Security Gateway

  0 ₫ 0 ₫ 0.0 VND

  0 ₫

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ

  Thiết bị cơ sở 1570 Device với gói đăng ký SNBT và Cao cấp
  - Phải là dạng tường lửa phần cứng chuyên dụng, tường lửa phải thiết kế theo kiến trúc tường lửa hỗ trợ giám sát trạng thái thay đổi (stateful)
  - Phải có khả năng hỗ trợ các tính năng như: IPS, phòng chống vi-rút, kiểm soát ứng dụng, định danh người dùng, lọc địa chỉ web, bảo mật email, phòng chống BOT, VPN (cả SSL và IPsec), Sandboxing.
  - Có khả năng chạy theo chế độ trong suốt ở lớp 2 hoặc định tuyến ở lớp 3
  - Hãng sản xuất phải hiện diện trong Gartner Leader 3 năm gần nhất